Začni učit!

Výluka je nezisková organizace, která pomáhá začínajícím učitelům. Její název vzešel z týdenních workshopů ve vyloučených lokalitách, kde si zájemci mohli vyzkoušet učit nanečisto.

Mezi činnosti spolku se však během let zařazovaly další projekty, a tak svou původní značku přerostl. Tým Výluky se rozhodl komunikovat jednotlivé projekty pod vlastními názvy a oslovil nás, abychom novému systému značek nastavili vizuální styl.

Vizuální identita
Plátno s prezentací na konferenci

Nová strategie – nová jména – nová loga

Jednou z motivací pro rebranding byl vývoj portálu Začniučit.cz. Ten vznikl ve spolupráci s Česko.Digital a funguje jako rozcestník mezi jednotlivými způsoby, kterými Výluka pomáhá zájemcům o učitelství.

Výzva „Začni učit!“ se zároveň stala základem pro pojmenování všech aktivit spolku.

Vycházeli jsme z předpokladu, že k projektům Začni učit!, Zkus učit! a Zauč se! budou v budoucnosti přibývat další. Proto jsme se shodli, že potřebujeme navrhnout silný symbol, který systém značek propojí.

Zásadní výzvou bylo nalezení správné míry abstrakce. Chtěli jsme se vyhnout vizuálním klišé (například motivu knihy), která v případě učitelství často konotují spíš biflování než rozvoj intelektu. Nakonec jsme v logu spojili hvězdu (jakožto symbol začátku) s prvním písmenem slova „učit“, které je základem názvů všech projektů. V prostoru mezi nimi vznikla šipka, která symbolizuje cestu, po níž se začínající učitelé můžou nechat provést.

Ukázka webového portálu Začni učitNávrhy vizitek

Vizuální styl

Naším společným cílem bylo nastavení vizuálního jazyka, který svou hravostí naváže na tonalitu Výluky, ale zároveň bude dostatečně dospělý, aby přispěl k získání vážnosti po boku významných partnerů.

Komunikaci všech projektů jsme propojili maskováním fotografií a písmem Stabil Grotesk od brněnské písmolijny KOMETA. Pro odlišení jednotlivých značek nám naopak posloužila barevná paleta, kterou jsme rovnou připravili na budoucí rozšiřování.

V rámci designu jsme věnovali hodně energie sociálním sítím, které jsou hlavním komunikačním kanálem. Navržením velkého množství šablon jsme týmu Výluky poskytli základ pro jednoduché používání vizuálního stylu, ale taky jsme se snažili nechat dostatek volného prostoru pro kreativní aplikace.

Jak se nám to podařilo, můžete posoudit třeba na Instagramu Začni učit!. My jsme si jistí, že práce na zpřehlednění a usnadnění cesty do školství nese ovoce – projektu Začni učit! se nedlouho po jeho spuštění podařilo získat záštitu Ministerstva školství. V roce 2022 rebranding ocenili i ve Zlatém středníku.

Design výroční zprávyUkázka vizuálního stylu na sociálních sítích
Design Pavel Holomek
Art direction Štěpán Landa